Ảnh câu lạc bộ võ nhà trường
Ảnh câu lạc bộ võ nhà trường

Vovinam trong trường học

- Ngày 27/03/1946 Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng có sức khoẻ mới thành công. Một người dân yếu ớt tức làm cho cả nước yếu ớt, một người dân mạnh khoẻ tức làm cho cả nước mạnh khoẻ… “ Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mọi người dân yêu nước”.

- Bác Hồ đã khẳng định mục đích của rèn luyện sức khoẻ dưới chế độ mới, để xây dựng một xã hội văn minh. Mục đích của GDTC là phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam, thế hệ trẻ đó phải được phát triển thể chất có chủ định, để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của Đảng và Nhà nước.

- Giáo dục thể chất nói chung và môn học thể dục trong nhà trường nói riêng, thể chất giữa vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện. Thể dục là một biện pháp tích cực, tác động nhiều đến sức khoẻ học sinh, nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, làm cơ sở cho học sinh và rèn luyện thân thể bồi dưỡng đạo đức tác phong con người mới.