Bài Cực trị của Hàm số - GV: Bùi Thị Tuyên, Trường THPT Sơn Dương